Tunisko

Tunisko dějiny

Dějiny Tuniska.

Habib ibn Ali Bourguiba
Habib ibn Ali Bourguiba se stal prvním prezidentem Tuniské republiky.

První osady Féničanů vznikly na území Tuniska v 11. století př. n. l. Roku 800 př. n. l. bylo založeno Kartágo. Po punských válkách bylo zničeno a dnešní Tunisko se stalo součástí Římské říše. V 7. století obsadili Tunisko muslimští Arabové a koncem 16. století se stalo součástí Osmanské říše, ale později si vydobylo faktickou suverenitu. Zdejší vládci - bejové se často obraceli na Evropu, aby čelili osmanskému vlivu, a snažili se zavádět západní reformy. V polovině 19. století se země u evropských bank zadlužila natolik, že to posloužilo Francii jako záminka k tomu, aby v roce 1881 převzala kontrolu nad zemí. Bej zůstal loutkovou figurkou a francouzští kolonisté zabrali většinu nejlepší půdy.

Trvající nepokoje vedly v roce 1920 ke vzniku národní strany Destúr. Roku 1934 se odštěpilo radikální křídlo strany s názvem Neo Destúr pod vedením Habíba Ibn Alí Burgiba. Během 2. světové války vytvořil profašistickou vládu, kterou roku 1943 svrhly jednotky Svobodné Francie.

Přesto umožnil Burgibovi jeho vliv vést v 50. letech s Francií jednání o nezávislosti. Když Tunisko v roce 1956 získalo nezávislost a následujícího roku vyhlásilo republiku, stal se prvním prezidentem. Vládl však stále více despoticky, až byl v roce 1987 odstraněn. Jeho nástupce generál Zín al-Ábidín Ben Alí zavedl umírněnější režim a snažil se reformami oživit stagnující ekonomiku. Obnovil rovněž diplomatické styky se sousedními státy.

Tunisko

Tunisko je letní ráj.


Tyto stránky používají cookies, jak jsou využívána vaše data.