Tunisko

Tunisko hospodářství

Tuniské železnice
Tuniské železnice patří k nejlepším v severní Africe.

Zemědělství Tuniska zajišťuje méně než 1/5 hrubého domácího produktu. Sever byl obilnicí již za římských dob. Dnes se zde pěstuje především pšenice a ječmen, ale významnější je produkce oliv, rajčat, melounů, citrusových plodů, datlí, vína, mandlí a trávy halfy. Úroda bývá často ovlivněna suchem. Živočišné výrobě dominuje chov ovcí. Významný je rybolov. Lesy skýtají značné množství korku, eukalyptového oleje a dalších aromatických olejů.

Nerostné bohatství je značné a těžba fosfátů a ropy je základem hospodářství. Dále se těží zemní plyn, sůl, zinek a olovo. Průmysl navazuje na těžbu a produkuje ropné výrobky, kyselinu fosforečnou a superfosfát. Velmi významná je produkce cementu, ale na exportu se nejvíce podílejí oděvy a oděvní doplňky. Vyváží se také olivový olej, ovocné a rybí konzervy, ale většina potravin se musí dovážet. Rozvíjí se hutnictví železa. Příjmy z cestovního ruchu, který má k dispozici příjemné klima, velké množství písčitých pláží a kulturních památek, se blíží 10 % hodnoty hrubého domácího produktu.

Železniční a silniční síť patří k nejlepším v severní Africe. Pro zahraniční obchod má klíčový význam námořní doprava, ale také potrubní podmořské spojení do Itálie. V Tunisku je 6 letišť, v Tunisu mezinárodní. Zdravotnictví a sociální péče jsou bezplatné.

Tunisko

Tunisko je letní ráj.


Tyto stránky používají cookies, jak jsou využívána vaše data.