Tunisko

Tunisko - Kartágo

Kartágo bylo starověké město ležící při pobřeží Středozemního moře v Severní Africe, které se ve starověku stalo přední mocností západního Středomoří.

Kartágo
Kartágo v době svého největšího rozkvětu.

Město Kartágo leželo východně od Tuniského jezera, na opačné straně než se dnes rozkládá centrum moderního Tunisu. Kartágo bylo založeno okolo roku 814 př. n. l. Féničany jako kolonie města Tyru, kterému zpočátku odvádělo tribut. Postupem času vyrostlo v ekonomickou mocnost západního Středomoří.

Kartágo bylo v průběhu 2. a 3. stol. př. n. l. soupeřem Římské republiky v boji o nadvládu nad západním Středomořím. V průběhu série punských válek však bylo Kartágo poraženo a třetí punská válka skončila úplným zničením města Kartágo.

Tunisko

Tunisko je letní ráj.


Tyto stránky používají cookies, jak jsou využívána vaše data.