Tunisko

Tunisko - přírodní poměry

Přírodní poměry Tuniska.

Kaňon Tunisko
Terasovitý kaňon vytvořila řeka prorážející si cestu vodorovnými vrstvami sedimentů. Dlouhé kořeny palem umožňují získat vláhu z velkých hloubek, i když řeka vysychá.

Tunisko má dlouhé, poměrně členité pobřeží s výrazným Gábeským zálivem zvaným Malá Syrta a několika ostrovy, z nichž největší je Djerba. Do severní poloviny země zasahuje z Alžírska pohoří Atlas, ze kterého se k severovýchodu táhne výběžek pohoří zvaný Dorsale, které spadá k nížině lemující Tuniský záliv. Jižním směrem se rozkládají stepní náhorní plošiny, které k východu přecházejí v širokou pobřežní nížinu Malé Syrty a na jihu ve sníženinu vyplněnou slanými pánvemi - šotty. V létě jsou suché a pokryté krystalickou solí, avšak v zimě se mění ve zrádné močály. Největší z nich Šott el-Džeríd zaujímá asi polovinu sníženiny. Na jihu se terén mírně zvedá do kamenité pouštní plošiny Dahar, na jihozápad zasahují písky Sahary.

Na severu teče největší řeka Medžerda z Dorsaly úrodným údolím, ve kterém dříve bývala jezera. Vlévá se do Tuniského zálivu širokou a úrodnou aluviální nížinou. Severně odtud podél pobřeží se táhne nízké pohoří Krumirije. Ostatní toky jsou většinou občasné, v zimě způsobují záplavy, ale v létě vysychají.

Tunisko má středomořské subtropické klima s horkými léty a mírnými zimami, během nichž spadne většina srážek. I když jsou v průměru nízké, mohou jednorázově způsobit záplavy se značnými škodami. Na druhé straně léta bez srážek a horký vítr scirocco vanoucí ze Sahary mohou přinést dlouhotrvající sucho i do vlhčí úrodnější oblasti na severu.

Stepi jižně od pohoří Atlas jsou pokryty suchomilným a slanomilným rostlinstvem (kovyl, lebeda), které dále ustupuje křovinatým akáciím a konečně poušti. V ní se při artéských studních nachází několik oáz s datlovými palmami. Na severu na svazích Dorsaly rostou lesy tvořené převážně borovicí halebskou. V údolích převládá středomořská formace listnatých porostů, pobřežní pásmo Krumíríje pokrývají lesy korkových dubů.

V lesích dosud žijí rysi a divoká prasata, v jižních stepích se vyskytují hyeny, šakalové a divoké kozy. Daří se mnoha druhům ptáků, včetně orlů na horách. Na okrajích pouště dosud přežívá menší množství chráněných gazel.

Tunisko

Tunisko je letní ráj.


Tyto stránky používají cookies, jak jsou využívána vaše data.