Tunisko

Tunisko - punské války

Punské války je označení, které je používáno pro tří konflikty, které se odehrávaly ve starověku mezi římskou republikou a Kartágem.

Punské války bitva u Zamy
Punské války bitva u Zamy.

Punské války byly konfliktem mezi Římem a Kartágem o hegemonii nad západním Středomořím.

V průběhu první punské války (264-241 př.n.l.) získal Řím po svém vítězství Sicílii, Sardinii a Korsiku.

Na začátku druhé punské války (218 - 201 př.n.l.) se Kartaginci pod vedením vojevůdce Hannibala vydali se svým vojskem z Hispánie přes Alpy do Itálie. Hannibal sice dvakrát porazil Římany (u Cannae a u Trasimenského jezera), ale své vítězství k útoku na Řím nevyužil. Římané se poté dokázali vzchopit, vylodili se v Africe, oblehli Kartágo a porazili Hannibala. Řím po svém vítězství ovládl Hispánii, Řecko, Makedonii a pobřeží Jadranu. Kartágu zbylo pouze jeho africké území.

Třetí punská válka (149 - 146 př.n.l.) skončila definitivní porážkou Kartága a jeho zničením.

Tunisko

Tunisko je letní ráj.


Tyto stránky používají cookies, jak jsou využívána vaše data.